Лист Державної фіскальної служби України “Щодо нарахування ЄСВ на суми авторської винагороди” від 29.09.2014 р. № 4238/6/99-99-17-03-01-16

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 29.09.2014 р. № 4238/6/99-99-17-03-01-16
Щодо нарахування ЄСВ на суми авторської винагороди
<…>
Державна фіскальна служба України розглянула звернення <…> щодо нарахування єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) на суми авторської винагороди і в межах компетенції повідомляє таке.
Відповідно до  абзацу другого пункту першого частини першої статті 4 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464) платниками єдиного внеску є підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від  форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на  інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою  — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, згідно з відомостями з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.
Базою для нарахування єдиного внеску для зазначених платників відповідно до пункту першого частини першої статті 7 Закону № 2464 є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від  24 березня 1995  року №  108/95-ВР «Про оплату праці», та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
За  створення і  використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і  роботодавцем (частина третя статті 16 Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права»).
  
   Порядок нарахування та сплати єдиного внеску визначений Інструкцією про порядок нарахування і  сплати єдиного внеску на  загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена наказом Міністерства доходів і  зборів України від  09.09.2013 р. №  455 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 19.09.2013 р. за № 1622/24154(далі — Інструкція).
Згідно з підпунктом 4.3.5 пункту 4.3 Інструкції визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за №114/8713(далі — Інструкція № 5).
Відповідно до  підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Інструкції №  5 гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх праці, що зараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві, належить до фонду основної заробітної плати.
Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавця, на  які не  нараховується єдиний внесок, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від  22 грудня 2010 року № 1170 (далі — Перелік).
Пунктом 9 розділу І Переліку визначено, що єдиний внесок не нараховується на винагороду, що сплачується за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, крім гонорару, штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва, та (або) оплату їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві.
Отже, якщо гонорар виплачується працівнику згідно з трудовим договором, він є базою для нарахування та утримання єдиного внеску.
Цивільно-правовий договір на створення твору має ознаки договорів про виконання робіт.
Якщо винагорода згідно з цивільно-правовим договором за створення твору виплачується підприємством автору, який є його працівником, то на таку винагороду єдиний внесок нараховується на загальних підставах.
Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) регулюється статтею 1113 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV (далі — ЦКУ), коли одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах, і за своїми ознаками належить до групи договорів у сфері інтелектуальної власності (глава 75 ЦКУ), що не є характерною ознакою договорів про виконання робіт, надання послуг (глави 61 та 63 ЦКУ відповідно).
Враховуючи зазначене, винагороди, отримані згідно з договорами про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, не є базою для нарахування єдиного внеску.
Водночас повідомляємо, що авторське право — це підінститут права інтелектуальної власності, що охоплює суспільні відносини, які виникають між автором об’єктів авторського права та іншими членами суспільства, а також державою. Авторське право виникає з моменту створення його об’єкта і не вимагає дотримання жодних формальностей. Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі.
Договір про створення за  замовленням має ознаку договору, за яким виконуються роботи. Тобто на момент укладання такого договору об’єкт права інтелектуальної власності ще не  створений, а  тільки буде створюватись фізичною особою згідно з вимогами замовника в установлений ним строк.
Таким чином, договір за замовленням є базою для нарахування єдиного внеску.
Голова
І. Білоус
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо нарахування ЄСВ на суми авторської винагороди” від 29.09.2014 р. № 4238/6/99-99-17-03-01-16

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>