Лист Державної фіскальної служби України “Про зміни в законодавстві” від 31.01.2015 р. № 1848/6/99-99-22-07-03-15

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 31.01.2015 р. № 1848/6/99-99-22-07-03-15
Про зміни в законодавстві
У зв’язку iз внесенням з 1 сiчня 2015 року змiн до низки законодавчих актiв з питань оподаткування Державна фiскальна служба України повiдомляє.
Листом ДФС України вiд 20.01.2015 № 1519/7/99-99-19-03-03-17 надано роз’яснення щодо забезпечення сплати акцизного збору з роздрiбного продажу та зобов’язано головнi управлiння ДФС в областях, мiстi Києвi та Мiжрегiональне головне управлiння ДФС — Центральний офiс з обслуговування великих платникiв довести його змiст до платникiв акцизного податку та голiв обласних та Київської мiської держадмiнiстрацiї, сiльських, селищних, мiських рад (копiя додається).
З метою забезпечення правильностi вiдображення у розрахункових документах реєстраторiв розрахункових операцiй (далi — РРО) акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв ДФС України зобов’язує врахувати в роботi таке.
Коректний розрахунковий документ вiдповiдно до вимог:
пiдпункту 215.3.10 пункту 215.3 статтi 215 Податкового кодексу України;
пункту 2 статтi 3 Закону України вiд 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг»;
Вимог щодо реалiзацiї фiскальних функцiй реєстраторами розрахункових операцiй для рiзних сфер застосування, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2002 року № 199;
Порядку обчислення i накопичення реєстраторами розрахункових операцiй сум податку на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 року № 1224;
Положення про форму та змiст розрахункових документiв, затвердженого наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 01 грудня 2000 року № 614, повинен включати такi рядки:
ТОВАР                              126,00 А
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
СУМА                                 126
ПДВ А=20%                      20
Акцизний податок 5%       6
А=6%
У зв’язку з тим, що у частини РРО, внесених до Державного реєстру РРО до 1 сiчня 2015 року, не передбачено механiзм розрахунку акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв, у таких РРО дозволяється використовувати для облiку акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв алгоритм, який забезпечує нарахування суми 5 вiдс. збору, розробленого виробником (постачальником) даних моделей РРО.
1. Для РРО, у яких реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, цей механiзм може бути використаний для облiку акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами. Якщо пiдiбрати вiдповiдне значення при програмуваннi додаткового збору — реєстратор розрахункових операцiй буде коректно виконувати облiк акцизного податку. Наприклад, якщо цiна товару без ПДВ становить 100 грн., ПДВ — 20 грн., а акцизний податок за ставкою 5 вiдс. — 6 грн., то фактична роздрiбна цiна цього товару складає 126 гривень.
ТОВАР                            126,00 А
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
СУМА                             126
ПДВ А=20%                    20
Акцизний податок 5%     6
А=6%
Для того, щоб у сумi акцизного податку в розмiрi 5 вiдс. коректно враховувався податок на додану вартiсть, допускається i необхiдно встановити значення акцизного податку 6 вiдсоткiв.
У тих випадках, коли значення акцизного податку з роздрiбної продажi пiдакцизних товарiв вiдрiзнятиметься вiд 5 вiдс., вiдповiдне значення додаткового збору може буде розраховане по формулi:
ДЗ = (100 + ПДВ) * АКЦИЗ / 100,
де ДЗ — значення додаткового збору у вiдсотках, яке необхiдно запрограмувати;
ПДВ — значення податку на додану вартiсть у вiдсотках;
АКЦИЗ — значення акцизного податку з роздрiбної продажi пiдакцизних товарiв у вiдсотках.
2. Для РРО, в яких реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору за допомогою окремої податкової групи, допускається використовувати таку форму чека:
ТОВАР                                 126,00
                                             А
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
СУМА                                  126
ПДВ *А 20.00%                   20
АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК *Б
5.00%                                  6
3. Для РРО, в яких не реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, дозволяється для облiку акцизного податку з роздрiбної продажi пiдакцизних товарiв використовувати окремий вiртуальний товар, який повинен мати назву «доп. акциз 5 вiдс.», вiдноситься до податкової групи, яка не є об’єктом оподаткування, а цiна такого товару повинна дорiвнювати 5 вiдс. вiд вартостi реального пiдакцизного товару. Цей вiртуальний товар не повинен враховуватись при веденнi облiку товарних запасiв на складах та/або за мiсцем реалiзацiї.
Такий чек повинен мати таку форму:
ТОВАР                                 120,00
                                             А
ДОП. АКЦИЗ
5%                                        6,00 Д
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
СУМА                                 126
ПДВ                   А=20.00% 20
БЕЗ ПДВ            Д                      (*)
Примiтка: Рядок, позначений (*), може бути вiдсутнiм у чеку.
4. Для суб’єктiв господарювання, якi не є платниками ПДВ, при використаннi РРО, в яких не реалiзовано механiзм розрахунку додаткового збору, для облiку акцизного податку з роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв може використовуватись така форма чека:
ТОВАР                             120,00 Д
ДОП. АКЦИЗ 5%             6,00 Д
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -
СУМА                              126
БЕЗ ПДВ                     Д            (*)
Примiтка: Рядок, позначений (*), може бути вiдсутнiм у чеку.
Голова
І. О. Бiлоус
Лист Державної фіскальної служби України “Про зміни в законодавстві” від 31.01.2015 р. № 1848/6/99-99-22-07-03-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>