Лист Державної фіскальної служби України “Про особливостi заповнення митних декларацiй на товари, якi не є об’єктами оподаткування додатковим iмпортним збором, та застосування коду звiльнення” від 24.02.2015 р. № 6164/7/99-99-25-01-01-17

ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 24.02.2015 р. № 6164/7/99-99-25-01-01-17
Про особливостi заповнення митних декларацiй на товари, якi не є об’єктами оподаткування додатковим iмпортним збором, та застосування коду звiльнення
1. Законами України “Про заходи щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року” (далi – Закон № 73-VIII) та “Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо стабiлiзацiї платiжного балансу” запроваджено стягнення додаткового iмпортного збору з моменту опублiкування рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо завершення консультацiй з мiжнародними фiнансовими органiзацiями.
Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2015 № 119-р “Про завершення консультацiй з мiжнародними фiнансовими органiзацiями стосовно запровадження тимчасових заходiв щодо стабiлiзацiї платiжного балансу України” та постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.02.2015 № 63 “Про затвердження перелiку медичних виробiв для проведення гемодiалiзу та лiкування онкологiчних хворих, якi не є об’єктами оподаткування додатковим iмпортним збором” опублiкованi у виданнi “Урядовий кур’єр” вiд 25.02.2015 № 35.
З моменту набрання чинностi зазначеним рiшенням Уряду, у графi 44 iмпортних митних декларацiй на товари, якi не є об’єктами оподаткування додатковим iмпортним збором, мають наводитися вiдомостi за однiєю з таких схем:
1) для товарiв, зазначених в абзацах другому – дев’ятому статтi 5 Закону № 73-VIII:
код документа – код резервної позицiї “8036”;
вiдомостi про документ – вiдповiдний наведений у додатку 1 до цього листа умовний цифровий код, що вiдповiдає товару, який декларується;
дата документа – не зазначається.
2) для товарiв, зазначених в абзацi десятому статтi 5 Закону № 73-VIII, та товарiв, якi перемiщуються вiдповiдно до iнших мiжнародних договорiв, що передбачають звiльнення вiд оподаткування податками та зборами, згода на обов’язковiсть яких надана Верховною Радою України (частина третя статтi 1 Митного кодексу України):
код документа – код резервної позицiї “8036”;
вiдомостi про документ – вiдповiдний наведений у додатку 1 до цього листа умовний цифровий код, що вiдповiдає товару, який декларується, через кому – номер Закону України про ратифiкацiю мiжнародної (мiжурядової) угоди;
дата документа – дата Закону України про ратифiкацiю мiжнародної (мiжурядової) угоди.
При цьому, якщо товар не є об’єктом оподаткування додатковим iмпортним збором, iнформацiя про його нарахування у графi 47 митної декларацiї за кодом видiв надходжень “022” або “122” не наводиться.
2. До внесення змiн до класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 № 1011, при митному оформленнi товарiв, зазначених у пiдпунктi 11 пункту 4 роздiлу XXI Митного кодексу України, абзацi другому пункту 28 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України, слiд застосовувати код звiльнень вiд сплати ввiзного мита та податку на додану вартiсть – “167”.
Заступник Голови
А.В. Макаренко
 
Додаток 1
до листа Державної фіскальної служби України
від 24.02.2015 р. № 6164/7/99-99-25-01-01-17
Щодо умовних цифрових кодів, які наводяться у графі 44 митних декларацій на товари, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором
Умовний
цифровий код
Товари, які не є об’єктами оподаткування додатковим імпортним збором
01
нафта, що класифікується у товарній підкатегорії 2709 00 90 00 згідно з УКТЗЕД
02
газ природний, що класифікується у товарних підкатегоріях 2711 11 00 00, 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД
03
неопромінені паливні елементи (твели), що класифікуються у товарній підкатегорії 8401 30 00 00 згідно з УКТЗЕД
04
електроенергія, що класифікується у товарній підкатегорії 2716 00 00 00 згідно з УКТЗЕД
05
вугілля, що класифікується у товарних підкатегоріях 2701 11 00 00, 2701 12 10 00, 2701 19 00 00, 2701 12 90 00, 2704 00 19 00, 2704 00 30 00, 2708 20 00 00, 2713 11 00 00, 2713 12 00 00 згідно з УКТЗЕД
06
бензини, мазут та дизпаливо, що класифікуються у товарній позиції 2710 згідно з УКТЗЕД, крім товарних підкатегорій 2710 91 00 00 та 2710 99 00 00
07
товари, зазначені у пунктах 2 – 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18 – 20 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287, підпункті 11 пункту 4, пункті 41 розділу XXI “Прикінцеві та перехідні положення” Митного кодексу України
08
медичні вироби для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих за переліком, встановленим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2015 № 63
09
товари, що безоплатно надаються Україні урядами інших держав або міжнародними організаціями в рамках міжнародних (міжурядових) угод, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
10
товари, які відповідно до інших міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, звільняються  від оподаткування податками та зборами (частина третя статті 1 Митного кодексу України)
Лист Державної фіскальної служби України “Про особливостi заповнення митних декларацiй на товари, якi не є об’єктами оподаткування додатковим iмпортним збором, та застосування коду звiльнення” від 24.02.2015 р. № 6164/7/99-99-25-01-01-17

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>