Лист Державної фіскальної служби України “Щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу)” від 19.08.2015 р. № 30946/7/99-99-15-02-02-17

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19.08.2015 р. № 30946/7/99-99-15-02-02-17
Щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу)
У зв’язку з надходженням численних звернень територіальних органів ДФС щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) та з метою належної організації адміністрування частини чистого прибутку (доходу) Державна фіскальна служба України повідомляє таке.
Відповідно до статті 1 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Кодекс регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, визначає їх вичерпний перелік, що справляються в Україні, а також відповідальність за порушення податкового законодавства. Статтями 9 та 10 Кодексу визначено вичерпний перелік загальнодержавних і місцевих податків і зборів. У переліку загальнодержавних податків (зборів), встановлених у вказаних статтях, відсутній такий податок (збір), як «частина чистого прибутку (доходу)».
Таким чином, платіж «частина чистого прибутку (доходу)» не є податковим, водночас контроль за відрахуванням до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями покладено на Державну фіскальну службу згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету».
Відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями регулюється статтею 111 Закону України від 21 вересня 2006 року № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» зі змінами (далі – Закон № 185).
Відповідно до ст.111 Закону № 185 державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138 зі змінами (далі – Порядок № 138).
Згідно з п. 1 Порядку № 138 частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства.
Тобто, частина чистого прибутку визначається за результатами фінансово-господарської діяльності та розраховується за правилами бухгалтерського обліку.
Відповідно до п.2 ст.3 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством. При цьому п. 1 ст. 11 Закону № 996 встановлено, що на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність.
Пунктом 1 розділу II «Склад та елементи фінансової звітності» Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (далі – НП(С)БО-1), встановлено, що фінансова звітність складається з балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.
Згідно з пунктом 3 розділу I «Загальні положення» Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (далі – НП(С)БО-1), прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Інформація про прибутки і збитки за звітний період розкривається у звіті про фінансові результати (п.8 розділу II «Склад та елементи фінансової звітності» НП(С)БО-1).
Статтею 13 Закону № 996 визначено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. При цьому проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати.
Пунктом 1 розділу II «Склад та елементи фінансової звітності» НП(С)БО-1 визначено, що проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства (ст. 14 Закону № 996).
Відповідно до пункту 2 Порядку №138 частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.
Пункт 3 Порядку № 138 визначає, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою.
Встановлено, що розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.
Наказом Державної податкової адміністрації України від 16.05.2011 №285 «Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.05.2011 за №643/19381, визначено, що звітним періодом, за який подається розрахунок, є перший квартал, перше півріччя, три квартали, рік.
Відповідно до п.137.4 ст.137 Кодексу податковим (звітним) періодом є календарний рік з урахуванням положень, визначених п.57.1 ст.57 Кодексу. Тобто, базовим звітним періодом для подачі декларації з податку на прибуток є податковий рік. Проте як і ст.57 Кодексу, так і самою формою декларації з податку на прибуток, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 № 872 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2014 року за № 103/24880), визначено право платників податку на прибуток у частині подачі декларації з цього податку за податкові звітні періоди: перший квартал, півріччя, три квартали, рік.
Разом з тим згідно з п.46.2 ст.46 Кодексу платники податку на прибуток зобов’язані подавати разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність.
Враховуючи викладене вище, показники частини чистого прибутку (доходу) розраховуються на основі даних бухгалтерського обліку. Нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку покладено на суб’єктів господарювання обов’язок щодо формування та подання фінансової звітності за результатами квартального та річного звітного періоду. Кодекс не регулює порядок відрахування
до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями і тому зміни в адмініструванні прибутку підприємств не впливають на цей порядок. При цьому частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.
Таким чином, і розрахунок такого платежу платник зобов’язаний здійснювати за результатами квартального звітного періоду. З огляду на зазначене базовим звітним періодом для нарахування та сплати цього платежу є календарний квартал.
Податкові консультації щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) застосовувати у частині, що не суперечить цьому роз’ясненню.
Головним управління ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіональному головному управлінню ДФС – Центральному офісу з обслуговування великих платників довести зазначений лист до відома платників податків і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні контрольно-перевірочної роботи та апеляційних процедур.
Голова
Р.М. Насіров
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу)” від 19.08.2015 р. № 30946/7/99-99-15-02-02-17

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>