Лист Державної фіскальної служби України “Щодо порядку складання податкових накладних при наданні телекомунікаційних послуг” від 26.05.2015 р. № 11051/6/99-99-19-03-02-15

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.05.2015 р. № 11051/6/99-99-19-03-02-15
Щодо порядку складання податкових накладних при наданні телекомунікаційних послуг
Державна фіскальна служба України розглянула лист операторів телекомунікацій щодо порядку складання податкових накладних при наданні телекомунікаційних послуг та повідомляє.
Правові основи діяльності у сфері телекомунікацій встановлено Законом України від 18.11.2003 р. № 1280-IV “Про телекомунікації” (далі – Закон № 1280).
Відповідно до ст. 68 Закону № 1280 розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо у разі одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої) послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодавством.
Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295 (далі – Правила № 295).
Відповідно до п. 68 Правил № 295 розрахунки за телекомунікаційні послуги можуть здійснюватися на умовах попередньої (авансової) та/або наступної оплати.
Оператор, провайдер здійснює розрахунки за всі надані послуги з кожним абонентом окремо (у тому числі з використанням особового рахунка абонента, на якому ведеться облік нарахованих та сплачених коштів) (п. 69 Правил № 295).
У разі надання послуги на умовах попередньої оплати (без укладання договору) відповідно до п. 71 Правил № 295 абонент вносить плату до початку фактичного отримання послуги, якщо інше не передбачено договором. Після закінчення розрахункового періоду здійснюється перерахунок коштів виходячи з вартості фактично наданих послуг. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом розрахункового періоду вони переносяться на наступний період.
Пунктом 72 Правил № 295 визначено, що розрахунки за отримані послуги на умовах наступної оплати здійснюються шляхом надсилання на адресу абонента рахунків або в інший спосіб відповідно до законодавства та договору.
У разі здійснення розрахунків за отримані послуги на умовах наступної оплати (при укладанні договору про надання телекомунікаційних послуг) абонент оплачує послуги після закінчення розрахункового періоду. Плата вноситься після отримання ним рахунка, але не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інше не встановлено договором відповідно до законодавства.
При здійсненні платником ПДВ операцій з постачання телекомунікаційних послуг та складанні податкових накладних слід враховувати такі норми Податкового кодексу України (далі – Кодекс).
Так, відповідно до п. 201.7 ст. 201 Кодексу на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс), складається податкова накладна.
Податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань з ПДВ (п. 201.4 ст. 201 Кодексу).
Відповідно до п. 187.1 ст. 187 Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:
а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а у разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а у разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;
б) дата відвантаження товарів, а у разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.
Податкова накладна складається за формою та в порядку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2014 р. № 957, зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 957).
Пунктом 13 Порядку № 957 передбачено, що у разі здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника), складається податкова накладна за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції).
Пунктом 18 Порядку № 957 передбачено, що у разі здійснення постачання платнику ПДВ товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках з отримувачем (покупцем), постачальником (продавцем) може бути складена зведена податкова накладна.
Періодичність складання таких накладних встановлюється відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг (один раз на п’ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. Така дата складання проставляється у графі 2 зведеної податкової накладної.
При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.
Отже, зведена податкова накладна складається у разі здійснення постачання платнику ПДВ товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках з отримувачем (покупцем).
До зведеної податкової накладної, що надається отримувачу (покупцю) товарів/послуг, обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.
Складання зведеної податкової накладної є правом, а не обов’язком платника податку.
Отже, за вибором платника податку, при постачанні телекомунікаційних послуг, які надаються споживачам – платникам ПДВ на підставі укладених договорів і які мають безперервний та ритмічний характер, платником податку не пізніше останнього дня місяця може бути складена зведена податкова накладна окремо на кожного платника податку з розрахунку всього обсягу наданих такому платнику ПДВ протягом звітного місяця телекомунікаційних послуг.
Якщо на кінець звітного періоду сума отриманої оплати від замовника перевищує вартість наданих йому послуг, тобто залишається сума невикористаних замовником коштів, яка переноситься на наступний період, то на таку суму коштів складається податкова накладна.
Такі податкові накладні (як зведені, так і сформовані на суму невикористаних коштів)реєструються постачальником в ЄРПН у загальному порядку та дають право отримувачу телекомунікаційних послуг на включення сум ПДВ за такими податковими накладними до складу податкового кредиту за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту.
При наданні телекомунікаційних послуг особам, що не зареєстровані платниками ПДВ, як на підставі укладених договорів, так і на умовах попередньо оплаченої послуги (без договору),постачальник таких послуг – платник податку може складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій (якщо попередньо не були складені податкові накладні на ці операції).
Що стосується права на формування податкового кредиту, то слід зазначити, що з 1 січня 2015 року формування податкового кредиту здійснюється виключно на підставі податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та документів, які визначені у п. 201.11 ст. 201 Кодексу.
Отже, отримувач телекомунікаційних послуг має право сформувати податковий кредит або на підставі рахунку, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, або на підставі зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної.
Голова
Р. Насіров
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо порядку складання податкових накладних при наданні телекомунікаційних послуг” від 26.05.2015 р. № 11051/6/99-99-19-03-02-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>