Лист Державної фіскальної служби України “Щодо оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичній особі – резиденту Кіпру” від 14.01.2015 р. № 369/6/99-99-19-02-02-15

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 14.01.2015 р. № 369/6/99-99-19-02-02-15
Щодо оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичній особі – резиденту Кіпру
ДФС України розглянула лист ПАТ щодо оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичній особі – резиденту Кіпру, і повідомляє.
Відповідно до положень п. 14.1.49 ст. 14 Податкового кодексу України в редакції, яка діяла до 01.01.2015 р. (далі – Кодекс), дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою – емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.
Згідно з положеннями п. 160.1 ст. 160 Кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.
Для цілей цього пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, розуміються, зокрема, дивіденди, які сплачуються резидентом.
Відповідно до п. 160.2 ст. 160 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у п.160.3 – 160.6 ст. 160 Кодексу, зобов’язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у п. 160.1 ст. 160 Кодексу, за ставкою в розмірі 15 % їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.
Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (далі – Конвенція) підписана 08.11.2012 р., ратифікована ВРУ 04.07.2013 р., набрала чинності з 07.08.2013 р. Згідно з положеннями ст. 26 Конвенції її положення застосовуються у двосторонніх українсько-кіпрських відносинах з 01.01.2014 р.
Відповідно до положень пп. “a” п. 2 ст. 10 Конвенції ставка податку, що стягується Україною з доходу у вигляді дивідендів, визначення яких наведене у п. 3 ст. 10 Конвенції, які сплачуються українською компанією, знижується до 5 % за умови, якщо особа – фактичний власник цих дивідендів є резидентом Кіпру та володіє прямо щонайменше 20 % капіталу української компанії, що сплачує дивіденди, або інвестував у придбання акцій чи інших прав компанії у еквіваленті не менше 100000 євро.
Згідно з п. 2 частини першої ст. 1 Закону України “Про режим іноземного інвестування” (далі – Закон) іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Відповідно до п. 14.1.81 ст. 14 Кодексу інвестиції – це господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Фінансові інвестиції поділяються на:
прямі інвестиції – це господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою;
портфельні інвестиції – це господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку.
Таким чином, якщо компанія (Кіпр) інвестувала у придбання акцій ПАТ не менше 100000 євро шляхом придбання акцій цього товариства на фондовому ринку і є податковим резидентом Кіпру, дивіденди, що виплачуються ПАТ на користь компанії (Кіпр), оподатковуються за ставкою 5 % відповідно до пп. “a” п. 2 ст. 10 Конвенції.
Податкову консультацію ДФС України, направлену листом від 23.07.2014 р. № 264/6/99-99-12-01-03-15, вважати відкликаною.
Голова
І. Білоус
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо оподаткування дивідендів, що виплачуються юридичній особі – резиденту Кіпру” від 14.01.2015 р. № 369/6/99-99-19-02-02-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>