Лист Державної фіскальної служби України “Щодо заборони зняття з контролю експортних операцій клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог” від 28.11.2014 р. № 7671/6/99-99-12-01-03-15

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 28.11.2014 р. № 7671/6/99-99-12-01-03-15
Щодо заборони зняття з контролю експортних операцій клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог
ДФС України розглянула лист ПрАТ та в межах своєї компетенції повідомляє.
Законом України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (далі – Закон) встановлено порядок розрахунків в іноземній валюті за зовнішньоекономічними контрактами при здійсненні резидентами України експортно-імпортних операцій та визначено відповідальність за недотримання законодавчо встановлених строків розрахунків.
Відповідно до вимог ст. 1 Закону виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної ВМД) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного строку потребує висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.
НБУ має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою ст. 1 Закону.
Порушення резидентами строків, передбачених ст. 1 і 2 Закону або встановлених НБУ відповідно до ст. 1 і 2 Закону, згідно із ст. 4 Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).
Разом з тим, ст. 601 ЦКУ передбачена можливість припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги.
Припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог за експортно-імпортними операціями регулюється п. 1.10 розділу 1 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.99 р. № 136.
Відповідно до ст. 13 Декрету КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” НБУ є головним органом валютного контролю.
Повноваження НБУ у сфері валютного регулювання та контролю визначено ст. 44 Закону України “Про Національний банк України”. Зокрема, до компетенції НБУ у сфері валютного регулювання та контролю належать видання нормативно-правових актів щодо ведення валютних операцій, встановлення порядку проведення обов’язкового продажу та розміру надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу.
Так, постановою Правління НБУ від 20.08.2014 р. № 515 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України” із змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 22.09.2014 р. № 591, у зв’язку із запровадженням вимоги щодо обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону уповноваженим банкам заборонено знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог.
Водночас слід враховувати, що ст. 19 Закону України “Про міжнародні договори України” встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.
При цьому, якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Заступник Голови
А. Макаренко
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо заборони зняття з контролю експортних операцій клієнтів на підставі документів про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог” від 28.11.2014 р. № 7671/6/99-99-12-01-03-15

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>