Лист Державної фіскальної служби України “Щодо відображення у митних деклараціях податкових номерів платників ПДВ” від 15.12.2014 р. № 15182/7/99-99-24-02-02-17

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 15.12.2014 р. № 15182/7/99-99-24-02-02-17
Щодо відображення у митних деклараціях податкових номерів платників ПДВ
Повідомляємо, що згідно з Законом України від 31.07.2014 № 1621-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України” (далі – Закон) з 01.01.2015 набирають чинності зміни щодо доповнення Податкового кодексу України статтею 2001 “Електронне адміністрування податку на додану вартість”.
Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569 затверджено Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – Порядок), який також набирає чинності з 01.01.2015.
Передбачена положеннями Закону та Порядку система електронного адміністрування податку на додану вартість, серед іншого, передбачає забезпечення автоматичного обліку в розрізі платників податку на додану вартість сум податку, сплачених платниками при ввезенні товару на митну територію України.
У зв’язку з цим, з метою забезпечення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість, під час заповнення декларантами графи В митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (МД) додатково до відомостей, передбачених Порядком заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженим наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 651, зареєстрованим у Мін’юсті 14.08.2012 за № 1372/21684, необхідно зазначати відомості про податковий номер (код ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта фізичної особи для фізичних осіб – підприємців, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) / реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами) особи, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі відповідної сплаченої суми.
На паперовому примірнику МД вищезазначені відомості відображатимуться у графі В МД у рядку, в якому зазначено відомості про сплату податку на додану вартість, додатково у квадратних дужках.
Зазначені відомості необхідно вказувати при декларуванні товарів за МД типів “IMXXYY” (де “XX” – код відповідного митного режиму, a “YY” – один з кодів АА, ТК, ТФ, ТН, ЕА, ДР, ДТ, ДЕ, ДМ) з наведенням у першій колонці “Вид” графи 47 МД коду виду платежу “028”, а в п’ятій колонці “Спосіб платежу” зазначеної графи одного з кодів способу розрахунку “01”, “02” або “99”.
Після завершення митного оформлення до МД можуть вноситися зміни шляхом подання додаткової митної декларації та оформлення її митним органом або шляхом заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування.
З метою забезпечення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість, під час оформлення додаткової декларації до МД або аркуша коригування, що передбачають повернення помилково та/або надміру сплачених сум податку на додану вартість та відповідне коригування відомостей про сплачені суми митних платежів, автоматизованою системою митного оформлення здійснюватиметься звіряння сум податку на додану вартість, що заявлені до повернення, з сумою, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або рахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України.
Зазначена звірка здійснюватиметься під час оформлення аркуша коригування або виконання за додатковою митною декларацією митних формальностей, передбачених підпунктом 4.5.3 “Контроль співставлення” Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Мінфіну від 30.05.2012 № 631 та зареєстрованого у Мін’юсті 10 серпня 2012 за № 1360/21672.
У разі, якщо у зв’язку з внесенням змін до митної декларації сума податку, яка підлягає поверненню платнику податку, є більшою, ніж сума, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або рахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 Податкового кодексу України, автоматизованою системою митного оформлення надаватиметься посадовій особі митниці, що здійснює митне оформлення, відповідне повідомлення, що є підставою для надання відмови в оформленні додаткової митної декларації або аркуша коригування. Під час заповнення картки відмови при наведенні вимог, виконання яких необхідне для митного оформлення відповідно до статті 256 Митного кодексу України, зокрема, зазначається “Внесення коштів на електронний рахунок платника у системі електронного адміністрування ПДВ згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 569″.
Звертаємо увагу, що з метою забезпечення функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість, оформлення митницею Висновку про повернення платникам податків помилково та/або надмірно сплачених митних та інших платежів відповідно до вимог Порядку повернення платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007 № 618, зареєстрованого у Мін’юсті 25.09.2007 за № 1097/14364, здійснюється на підставі оформлених додаткової митної декларації або аркуша коригування.
Департаменту розвитку IT в термін до 16.12.2014 допрацювати відповідне програмне забезпечення з метою здійснення автоматизованого контролю за правильністю заповнення та митного оформлення додаткових митних декларацій і аркушів коригування відповідно до вищезазначених роз’яснень.
Внесення до графи В МД відомостей про особу, яка претендуватиме на податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі відповідної сплаченої суми, розпочати з 18.12.2014.
Керівникам митниць довести положення цього листа до відома підпорядкованих структурних підрозділів, митних брокерів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.
Заступник Голови
А.В. Макаренко
Лист Державної фіскальної служби України “Щодо відображення у митних деклараціях податкових номерів платників ПДВ” від 15.12.2014 р. № 15182/7/99-99-24-02-02-17

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>