Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Щодо процедури погодження режиму роботи підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту” від 26.03.2010 р. № 3753

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 26.03.2010 р. № 3753
Щодо надання роз’яснення
Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянуто лист суб’єкта господарської діяльності Б-вої О. І. від 15.03.2010 б/н щодо надання роз’яснення стосовно процедури погодження режиму роботи підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту, та, в межах компетенції, повідомляється наступне.
Частиною третьою статті 246 Господарського кодексу України встановлено, що до підприємств торгівлі, громадського харчування і сфери послуг, що, зокрема, систематично порушують встановлені законодавством правила торгівлі та надання послуг, крім господарських та адміністративно-господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, можуть застосовуватися також спеціально передбачені законом про захист прав споживачів адміністративно-господарські санкції, включаючи вилучення недоброякісних товарів та зупинення діяльності зазначених суб’єктів у встановленому законом порядку.
Пунктом 13 Порядку впровадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833, визначено, що режим роботи торговельного об’єкта та закладу ресторанного господарствавстановлюється суб’єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування.
Разом з тим, згідно з підпунктом 4 пункту “б” статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” до делегованих повноважень органів сільських, селищних, міських рад віднесено встановлення за погодженням з власниками режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності.
Особливості продажу окремих груп продовольчих та непродовольчих товарів, здійснення різних видів торгівлі, роботи закладів ресторанного господарства визначені наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19.04.2007 № 104 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами”, зареєстрованим в Мін’юсті України 08.11.2007 за № 1257/14524, від 11.07.2003 № 185 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами”, зареєстрованим в Мін’юсті України 23.07.2003 за № 628/7949, та від 24.07.2002 № 219 “Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства”, зареєстрованим в Мін’юсті України 20.08.2002 за № 680/6968.
Разом з цим, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст. 19 Конституції України).
Враховуючи наведене, та беручи до уваги, що закон має вищу юридичну силу за інші підзаконні нормативно-правові акти, на думку Держкомпідприємництва, до повноважень, наданих виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, можуть бути віднесено встановлення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності не інакше, ніж за погодженням, у випадках, передбачених законодавством, з власниками таких об’єктів, з обов’язковим дотриманням останніми особливостей продажу окремих груп продовольчих та непродовольчих товарів, здійснення різних видів торгівлі, роботи заглядів (підприємств) ресторанного господарства.
Відповідно до статті 1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” (в редакції Закону України від 15.12.2009 № 1759-VI) дозвільна система у сфері господарської діяльності – це сукупність урегульованих законодавством відносин, які виникають між дозвільними органами, адміністраторами та суб’єктами господарювання у зв’язку з видачею документів дозвільного характеру.
Виходячи з визначення “дозвільної системи у сфері господарської діяльності” відносини між органами сільських, селищних, міських рад щодо погодження режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування з суб’єктом господарювання (власником таких об’єктів) не підпадають під дію Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, оскільки такі відносини не можуть бути пов’язані з одержанням будь-яких документів дозвільного характеру.
Одночасно повідомляємо, що процедура такого погодження чинним законодавством не передбачена.
В той же час, вимоги деяких посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо необхідності отримання суб’єктом господарювання від таких органів зазначених погоджень обмежують права такого суб’єкта господарювання та суперечать загальним принципам господарювання, які визначені у статті 6 Господарського кодексу України, в частині заборони незаконного втручання, зокрема, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
Згідно зі статтею 31 Господарського кодексу України дискримінацією суб’єктів господарювання органами влади у цьому Кодексі, зокрема, визнається встановлення заборон чи обмежень стосовно окремих суб’єктів господарювання або груп підприємців. Дискримінація суб’єктів господарювання не допускається.
Відповідно до частини другої статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Заступник Голови                                         Г. М. Яцишина
Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва “Щодо процедури погодження режиму роботи підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідного населеного пункту” від 26.03.2010 р. № 3753

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>