Лист Антимонопольного комітету України “Щодо контролю суб’єктів господарювання” від 27.05.2015 р. № 200-29/05-5501

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 27.05.2015 р. № 200-29/05-5501
Щодо контролю суб’єктів господарювання
На лист Державної регуляторної служби України від 15.05.2015 № 3224/0/20-15 щодо надання роз’яснень Антимонопольний комітет України повідомляє наступне.
Відповідно до ст. 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частими, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання. Пов’язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб’єкта господарювання.
Відповідно пункту 3 Порядку обчислення показників учасників концентрації зазначеного у додатку 5 до Положення про концентрацію, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 18.02.2002 р. № 33-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 21 березня 2002 р. № 284/6572:
“склад суб’єктів господарювання, що є групою суб’єктів господарювання, в якій один або декілька з них здійснюють контроль над іншими, встановлюється, виходячи з можливості, у тому числі підтвердженої практикою господарських операцій, вирішального впливу однієї особи на господарську діяльність іншої особи як можливості прийняття нею рішень стосовно визначення господарської діяльності іншої особи, зокрема рішень щодо:
3.1. Встановлення загальних умов обороту товарів на ринку (ціни, асортименту товарів, обсягів попиту та пропозиції, обсягів реалізації товарів чи їх придбання, інших умов придбання або реалізації товарів);
3.2. Визначення обсягів виробництва, ринків товарів, напрямів техніко-технологічного розвитку, інвестицій;
3.3. Визначення джерел постачання, кола продавців, покупців або споживачів;
3.4. Укладання угод, умов прийняття іншими суб’єктами господарювання додаткових зобов’язань;
3.5. Можливості однієї особи не допускати прийняття іншою особою, що здійснює господарську діяльність, рішень, зазначених у пунктах 3.1 – 3.4;
3.6. При встановленні наявності вирішального впливу однієї особи стосовно іншої особи підлягає з’ясуванню наявність:
3.6.1. Прав володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною;
3.6.2. Прав, повноважень, які забезпечують вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб’єкта господарювання;
3.6.3. Прав, повноважень давати обов’язкові до виконання вказівки з питань визначення умов господарської діяльності або виконувати функції органу управління юридичної особи, зокрема внаслідок укладення договорів і контрактів або в інший спосіб:
3.6.4. Прав, повноважень щодо суміщення посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу юридичної особи;
3.6.5. Прав, повноважень щодо призначення більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів юридичної особи;
3.6.6. Зобов’язань, у тому числі: грошових, торгових зобов’язань, зобов’язань з виконання умов фінансової підтримки;
3.6.7. Інших засобів набуття вирішального впливу (у разі необхідності).
3.7. Вирішальний вплив одного суб’єкта господарювання на іншого суб’єкта господарювання виникає, зокрема у випадках, коли:
3.7.1. Один суб’єкт господарювання – стосовно іншого суб’єкта господарювання прямо або опосередковано:
володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків;
має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах управління;
має повноваження призначати керівника, заступника керівника або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контрольного органу;
має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб’єкта господарювання.
3.7.2. Суб’єкти, господарювання:
прямо або опосередковано підпорядковані суб’єкту господарювання з певних питань згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб’єкта господарювання;
у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й інший суб’єкт господарювання, які посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, або не менше половини одних і тих самих фізичних осіб – членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів.
3.7.3. Суб’єкти господарювання прямо або опосередковано мають права і повноваження, перелічені в пунктах 3.7.1, 3.7.2.
3.7.4. Суб’єкти господарювання надають фінансову підтримку, що використовується для здійснення концентрації, якщо це призводить чи може призвести до виникнення вирішального впливу одного суб’єкта господарювання над іншим суб’єктом господарювання.
3.8. Вирішальний вплив одного суб’єкта господарювання на іншого суб’єкта господарювання може виникати, зокрема у випадках, коли:
3.8.1. Суб’єкт господарювання прямо або опосередковано:
володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі в розмірі більше ніж 25 відсотків;
має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління;
має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контрольного органу;
має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб’єкта господарювання.
3.8.2. Суб’єкт господарювання прямо або опосередковано має стосовно іншого суб’єкта господарювання права і повноваження, перелічені в пункті 3.8.1.
3.9. Вирішальний вплив кількох суб’єктів господарювання на господарську діяльність іншого суб’єкта господарювання виникає, зокрема, у випадках, коли:
3.9.1. Два суб’єкта господарювання безпосередньо або через інших осіб мають по 50 відсотків голосів у вищому органі управління іншого суб’єкта господарювання;
3.9.2. Декілька суб’єктів господарювання мають можливість, зокрема завдяки праву вето, не допускати прийняття іншими особами рішень, зазначених у пунктах 3.1 – 3.4, стосовно визначення господарської діяльності іншого суб’єкта господарювання;
3.9.3. Декілька суб’єктів господарювання, внаслідок укладеного між ними договору існування протягом тривалого періоду спільних інтересів чи інших чинників, діють спільно (узгоджено) у здійсненні їхніх прав щодо іншого суб’єкта господарювання і завдяки цьому мають можливість приймати рішення, зазначені у пункті 3, зокрема не допускати прийняття іншими особами рішень, зазначених у пунктах 3.1 – 3.4, стосовно визначення господарської діяльності іншого суб’єкта господарювання.
Державний уповноважений
М.П. Русинський
 
Лист Антимонопольного комітету України “Щодо контролю суб’єктів господарювання” від 27.05.2015 р. № 200-29/05-5501

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>