МОЗ СРСР

Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений Міністерством охорони здоров’я СРСР від 04.11.1987 р. № 4430-87

Редакція: 04.11.1987 р. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СРСР ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством охорони здоров’я СРСР від 4 листопада 1987 р. за № 4430-87 Перелік хімічних речовин, при роботі з якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів* ____________ * Цим

Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР “Про затвердження Інструкції з обліку медикаментів, перев’язувальних засобів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я, що перебувають на Державному бюджеті СРСР” від 02.06.1987 р. № 747

Редакція від 28.05.1996 р. МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ПРИКАЗ от 2 июня 1987 года № 747 Об утверждении Инструкции по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на Государственном бюджете СССР Приказ считать таким, что