Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB)

Тлумачення ПКТ 31. Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами.

Тлумачення ПКТ 31 Дохід: бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами Посилання • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”; • МСБО 18 “Дохід”. Проблема 1 Суб’єкт господарювання (Продавець) може здійснювати бартерну операцію з метою надання рекламних послуг в обмін

Тлумачення ПКТ 27. Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду

Тлумачення ПКТ 27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду Посилання • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки“; • МСБО 11 “Будівельні контракти“; • МСБО 17 “Оренда” (переглянутий у 2003 р.); • МСБО 18 “Дохід“;

Тлумачення ПКТ-25. Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів

ПКТ-25 Податки на прибуток: зміни у податковому статусі суб’єкта господарювання або його акціонерів Посилання • МСБО 1 “Подання фінансової звітності” (переглянутий у 2007 р.); • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки“; • МСБО 12 “Податки на

Тлумачення ПКТ-15. Операційна оренда: заохочення

ПКТ-15 Операційна оренда: заохочення Посилання • МСБО 1 “Подання фінансової звітності” (переглянутий в 2007 р.); • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”; • МСБО 17 “Оренда” (переглянутий у 2003 р.). Проблема 1. Обговорюючи нову або поновлювану операційну оренду, орендодавець може заохочувати

Тлумачення ПКТ-13. Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників

Тлумачення ПКТ-13 Спільно контрольовані суб’єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників Посилання • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”; • МСБО 16 “Основні засоби”; • МСБО 18 “Дохід”; • МСБО 31 “Частки у спільних підприємствах”. Проблема 1. МСБО 31.48 посилається як

Тлумачення ПКТ-12. Консолідація: суб’єкти господарювання спеціального призначення

Тлумачення ПКТ-12 Консолідація: суб’єкти господарювання спеціального призначення Посилання • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”; • МСБО 19 “Виплати працівникам“; • МСБО 27 “Консолідована та окрема фінансова звітність“; • МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”; • МСФЗ

Тлумачення ПКТ-10. Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю

Тлумачення ПКТ-10 Державна допомога: відсутність конкретного зв’язку з операційною діяльністю Посилання • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки“; • МСБО 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу“. Проблема 1. У деяких країнах державну

Тлумачення ПКТ 7. Введення євро

Тлумачення ПКТ 7 Введення євро Посилання • МСБО 1 “Подання фінансової звітності” (переглянутий у вересні 2007 р.); • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки“; • МСБО 10 “Події після звітного періоду“; • МСБО 21 “Вплив змін

Тлумачення ПКТ 32. Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті

Тлумачення ПКТ 32 Нематеріальні активи: витрати на сторінку в Інтернеті Посилання • МСБО 1 “Подання фінансової звітності” (переглянутий у 2007 р.); • МСБО 2 “Запаси” (переглянутий у 2003 р.); • МСБО 11 “Будівельні контракти“; • МСБО 16 “Основні засоби” (переглянутий у

Тлумачення КТМФЗ 18. Передачі активів від клієнтів

Тлумачення КТМФЗ 18 Передачі активів від клієнтів Посилання • “Концептуальна основа підготовки та подання фінансової звітності”*; • МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності” (переглянутий у 2008 р.); • МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки“; •